Vragen over onze dienstverlening? Neem dan direct contact met ons op
+31(0) 6 5334 6244

Welkom bij Privacy2Innovate

Privacybescherming is een grondrecht van een ieder. In een samenleving waarin digitale data bepalend zijn in onze dagelijkse werkzaamheden, is het waarborgen van een gelijk speelveld voor iedereen een vereiste. Privacyregelgeving is gericht op innovatie en maakt meer mogelijk dan vaak vooraf wordt ingeschat. Belangrijk is dat er een gezond evenwicht wordt gecreëerd tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de burger of de klant. Vertrouwen is hier het sleutelbegrip.

De Europese Privacy Verordening (EPV) zal een organisatieverandering afdwingen. Organisaties verander je echter niet met een wet en ook niet over een nacht ijs. Veranderingen in organisaties, zowel in ICT architectuur als in gedrag van medewerkers, vergt regie en tijd. Tijd die tot aan de definitieve inwerkingtreding van de EPV nuttig besteed kan worden aan een gedegen en structureel ingebedde verandering. Lees verder.

Privacy2Innovate-01-medium